Här finns bruksanvisningar för EM-produkter, bokashi och andra produkter som Mikrojord säljer.

Mikrojords broschyr

Mikrojords broschyr Mikrojords broschyr

Trädgårdsprodukter med EM och bokashi

Terrafert Jord och Blad bruksanvisning

EM-Aktiv och MK 5 bruksanvisning

Bruksanvisning för bokashi

Rengöringsprodukter med EM

eMC Allrengöring och Kraftrengöring

wMC Textilrengöring och eMC Köksrengöring