En presentation om bokashi och EM hos Tjörns trädgårdsförening 2016

Bokashi och EM Tjörn mindre

 

En artikel om föreläsningen hos Tjörns trädgårdsförening
En artikel om föreläsningen hos Tjörns trädgårdsförening