1. Jorden blir levande och producerar egen näring
Bokashi är ett enkelt och billigt system som ger en jord fullmatad av gynnsamma mikroorganismer som förser växterna med allsidig näring i lättillgänglig form.

2. Återvinn jord istället för att köpa ny
Blanda ditt fermenterade växt- och köksavfall med din gamla jord och återför den direkt till dina odlingsbäddar, rabatter och krukor. Det är ett säkert sätt att återvinna jord som dessutom minskar antalet bilfärder.

3. Bättre luft inomhus
Fermentationsprocessen i bokashihinken påverkar inomhusmiljön positivt. De Effektiva Mikroorganismerna i Bio-Bokashi stör förruttnelsebakteriernas tillväxt och luften känns frisk att andas in.

4. Mindre flugor inomhus
Ja, det är sant! Bara genom att ha bokashihinken inomhus och använda Bio-Bokashi som fermentationsstart, så tappar fruktflugorna intresset för dina mogna bananer!

5. Spara pengar på egen flytande supernäring
Producera egen näring till dina växter istället för att köpa dyra flaskor. Vätskan som tappas ur kranen är den bästa flytande näringen dina växter kan få!

6. Ökad skörd och näringsinnehåll
Bokashi är ett skafferi av allsidig näring för växterna, och de kan producera blommor och frukter längre. Mikroorganismerna producerar syror som gör mineraler från sten snabbare tillgängliga för växterna. Många mineraler saknas ofta i våra jordar och resultatet blir större skördar av frukt, bär och grönt som dessutom får högre näringsinnehåll.

7. Från avfall till jord på mindre än 6 veckor
Det handlar alltså om veckor istället för månader, sen har du den bästa jorden att odla i. 2 veckor för att fylla hinken, 2 veckor för att efterjäsa med stängt lock, blanda med jord och cirka 2 veckor senare är jorden klar. Även ogräsfrö bryts ner snabbt under fermentationen.

8. Få starka och kompakta växter
Mikroorganismerna i bokashijorden stöttar mykorrhiza som förser växterna med de spårämnen och mineraler som växterna behöver. Växternas rötter får näringen i rotzonen och det ger starka, friska och kompakta växter.

9. Öka variationen av insekter, djur och växter
Bokashi ger trädgården den grund som behövs för ett varierat insekts-, djur- och växtliv. En trädgård i balans har en rik variation av liv, och basen är en stor och varierad mikrobiell aktivitet i jorden.

10. Mindre sjukdomar i jorden
Bokashiprocessens fermentation skapar en sur miljö där vare sig patogener eller skadliga svampar trivs, det ger en sjukdomsdämpande jord som dessutom innehåller rätt näring. Kan det bli bättre än så?