Home

Bokashi och EM

Bokashi och EM ger bästa jorden och gör den näringsrik för växterna. Jorden blir full av mikroorganismer som ser till att växternas rötter får den näring som behövs. Rotutvecklingen gynnas så de blir starka och slipper skadeangrepp. Bokashi är luktfri kompost inomhus. EM-Aktiv är resultatet av många års forskning av Effektiva Mikroorganismer. Bio-bokashi är inte bara luktfritt, det gör också jorden optimalt näringsrik för växterna genom de unika tillsatserna. Förutom ekologiskt vetekli och ekologiska speltagnar innehåller Bio-Bokashi även algkalk, som ger kalcium, mineraler och spårämnen till både mikroorganismerna och växterna.

EM-aktiv består av aktiverade mjölksyrabakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier. Det är en produkt som använts i Asien i mer än 30 år, och i Tyskland och Österrike i 20 år. MEd EM blir jorden naturligt vattenhållande med lättillgänglig näring för växterna.

Bokashi och EM hos Mikrojord
Bokashihink med Bio-Bokashi