Bokashi är ett japanskt ord och betyder ”fermenterat organiskt material”, vilket beskriver en metod som användes i Japan för länge sedan. Japanska lantbrukare täckte över köksavfall och växtrester med jord som var rik på mikroorganismer och en fermenteringsprocess, en jäsning, påbörjades. Efter några veckor grävde de ner materialet i odlingarna och efter ytterligare några veckor förvandlades det jästa materialet till jord.

När Effektiva Mikroorganismer, EM, upptäcktes på 80-talet kunde processen förenklas och förbättras. Genom att blanda EM, olika sockerarter och ett kolrikt material, exempelvis vetekli, riskli eller biokol, blir det bokashiströ som kan användas direkt på köksavfallet och ge snabb och säker fermentering i slutna kärl. På det sättet minskar lukt och problem med insekter och när hinken töms på sitt innehåll kan jorden omvandla det till näringsrik mylla på några veckor. En fördel med jäsningen är att det bildas lakvatten som kan användas utspädd som flytande näring till alla växter.

Fermenteringen gör också att jorden berikas med enzymer, vitaminer och antioxidanter. I en vanlig kompost ligger köksavfall och trädgårdsavfall flera år innan det blir jord. Den värme som utvecklas i komposten tar död på många mikroorganismer och det blir lätt förruttnelse vid syrebrist. En del av kvävet går också förlorat i form av gaser. En vanlig luftad trädgårdskompost måste också vändas, vattnas och matas med kolrikt material för att processen ska fungera så det inte blir problem med insekter och lukt.

När avfallet istället fermenteras och grävs ner utnyttjas näringen mer effektivt. Man tillför bra mikroorganismer till jorden vilket ökar bördigheten. Den sura miljön och den slutna processen gör också att flugor trivs mindre bra, och därför går det bra att ha bokashihinken inne i köket tills den är full.

Bio-Bokashi är ett torrt bokashiströ som är gjort på ekologiskt vetekli och även innehåller korallkalk och EM-keramiskt pulver. Korallkalken består av rödalg, Lithotamnion calcareum som innehåller kalcium, magnesium samt många andra mineraler och spårämnen. EM-keramiskt pulver är lera som fermenterats, brännts och krossats till fint pulver. Det har en speciell struktur som verkar antioxidativt och förbättrar jordens struktur även i små mängder.