Integritetspolicy

Vi som ansvarar för Mikrojord.se värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi eftersträvar en mycket hög nivå av dataskydd och säljer aldrig dina personuppgifter till något annat företag. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Mikrojord AB med organisationsnummer 559137-0076, och adress Fårabäcksvägen 81, 21291 Malmö, är den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter på mikrojord.se.

Användning av dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

För att kunna hantera beställning och köp

Behandlingar som utförs:

 • Leverans inklusive avisering och kontakter rörande leveransen.
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (inklusive inhämtning av kreditupplysningar som utförs av Billmate AB).
 • Adresskontroll.
 • Hantering av reklamationsärenden.

Personuppgifter som lagras för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter i form av adress, e-post och telefonnummer.
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Köpinformation (t.ex. vilka varor som har beställts eller annan leveransadress).

Transaktionsupplysningar gällande köp lagras upp till 7 år enligt gällande lagstiftning (bokföringslagen). Uppgifter för att hantera en reklamation eller annat klagomål sparas i upp till 3 år efter avslut enligt gällande regler.

För att kunna administrera ditt konto

Gäller dig som registrerat dina användaruppgifter i ett användarkonto på mikrojord.se

Behandlingar som utförs:

 • Skapandet av inloggningsfunktion.
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik.

Personuppgifter som lagras:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Köphistorik.
 • Betalningshistorik.
 • Användarnamn och lösenord.

Personliga uppgifter som behövs för ditt konto på mikrojord.se lagras i upp till 2 år från det du avslutar din relation med oss.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra mikrojord.se

Behandlingar som utförs:

 • Anpassa mikrojord.se för att bli mer användarvänliga.
 • Framtagande av underlag för att effektivisera inköp och planera leveranser.
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden.

Personuppgifter som lagras:

 • Korrespondens och feedback om våra tjänster och produkter.
 • Köp- och användargenererade data t ex klick- och besökshistorik.
 • Tekniska data t ex IP-adress och typ av enhet (mobiltelefon, surfplatta, dator).
 • Information om hur du har interagerat med oss, t ex hur du loggat in, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Uppgifterna lagras upp till 2 år.

Källor till personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje
part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Onlinekällor som t ex sociala medier eller leverantörer av information som är offentligt tillgänglig.
 • Myndigheter, adressupplysningstjänster samt kreditupplysningsföretag.

Den insamlade informationen om dig kan härledas från EU/EES

Utlämning av dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier:

 • Logistikföretag och speditörer, t ex DHL.
 • Kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer, t ex Billmate AB och Paypal.
 • Företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • Offentliga myndigheter som exempelvis Skatteverket och Polismyndigheten om de har laglig grund att få tillgång till uppgifterna.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att:

 • Begära rättelse av och tillgång till dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Dra tillbaka ditt samtycke för vår fortsatta behandling av dina personuppgifter.

Under vissa omständigheter, som framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, har di även rätt att:

 • Motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
 • Begära att få dina personuppgifter raderade av oss.
 • Få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit i allmänt använt och dataportabelt format.

Frågor

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post, se uppgifter under Kontakt.