Vad är Effektiva Mikroorganismer?

Effektiva Mikroorganismer – även kallade EM – är en speciell blandning av mikroorganismer som stödjer regenerativa, återuppbyggande, processer och hämmar röta. Denna blandning utvecklades för ungefär 30 år sedan på ön Okinawa i Japan. De viktigaste mikroorganismerna i EM är mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier. De olika kulturerna hämtas från naturen, och är inte genmanipulerade.

Om mikroorganismer

Det var mikroorganismerna som gjorde vår atmosfär syrerik och grön så att vi kan leva här. Än idag är vi beroende av bakterier och svampar och andra mikroorganismer för att upprätthålla ekosystemets naturliga kretslopp. Människan har också använt mikroorganismer i tusentals år för att framställa livsmedel som yoghurt, ost, bröd, surkål och öl. Och vi upptäcker hela tiden nya sätt att använda oss av deras arbete, exempelvis för att göra antibiotika och biogas.

Vad gör EM?

  • Påskyndar omvandlingen av organiskt material och hämmar förruttnelse.
  • Ökar den mikrobiella aktiviteten i jorden.
  • Luckrar jorden och gör att den kan lagra mer vatten och blir mer vital.
  • Kortar groningstiden och främjar växternas rotbildning.
  • Renar vatten.
  • Minskar utsläppen av miljöstörande gaser (ammoniak, metan, lustgas) och eliminerar dålig lukt.
  • Stärker plantornas immunsystem.
  • Förlänger hållbarheten för frukter och grönsaker.

EM och patent

Det finns flera patent som handlar om EM, som innehas av Teruo Higa, här är en lista: http://patents.justia.com/inventor/teruo-higa EM är främst en metod som innebär att man tar mikroorganismer från fem olika grupper, får dom att fungera ihop och sedan löser många miljöproblem med den valda sammansättningen av mikroorganismer. Så här står det i patentet som handlar om att omvandla organiskt material:

The microbiological method for disposing of an organic waste material comprises the step of bringing an organic waste material into contact with at least 5 species of microorganisms, each being selected from each of 5 groups consisting of actinomycetes, phototrophic bacteria, lactic acid bacteria, mold fungi and yeast, the microorganisms (a) being acid-fast, (b) capable of producing lactic acid, (c) producing no butyric acid, (d) being non-pathogenic and (e) having an antagonistic value of 50 or more.

Det som beskrivs i den engelska texten är en metod där ett organiskt material, det kan vara trädgårdsavfall eller rester från matlagning, bearbetas av minst fem arter av mikroorganismer, en från varje grupp av aktinomyceter, fotosyntesbakterier, mjölksyrabakterier, mögelsvamp och jästsvamp. De utvalda mikroorganismer ska kännetecknas av att de tål syra, kan producera mjölksyra och inte producerar smörsyra, är icke-sjukdomsframkallande och har ett antagonitistiskt värde på 50 eller mer (innebär att de hämmar skadliga mikroorganismer).

Idag innehåller EM bara mjölksyrabakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier. När man gör bokashi så tillsätts EM som strö, Bio-Bokashi eller Svart bokashi, eller vätska, EM-Aktiv. När bokashin fermenterat klart blandas det med jord och i jorden finns aktinomyceter och annan svamp som fortsätter omvandlingen till jord.

Det finns andra EM-baserade produkter i butiken, t ex eMB-Aktiv som innehåller gynnsamma mikroorganismer med förmåga att omvandla fett och cellulosa snabbt. Genom att fortsätta utveckla EM kan vi hitta fler lösningar för olika miljöproblem. Grunden är att ha mikroorganismer som naturliga, dvs inte är genmanipulerade, och som är ofarliga, och ofta gynnsamma, för levande varelser och naturen.