Mikroorganismer bryter ner klopyralid

Det har under det gångna året pratats mycket om skadade växter som påverkats av rester av klopyralid från vinass. Även om inga av våra produkter på mikrojord innehåller vinass så vill jag ändå berätta vad forskningen vet om nedbrytningen av ogräsbekämpningsmedlet klopyralid.  Det finns en vetenskaplig studie från 1977 i ”Journal of Agricultural and Food Chemistry” om nedbrytningen av klopyralid i jord som heter Fate of 3,6-dichloropicolinic acid in soils. Länken visar den första sidan och med tanke på tidskriften och antalet gånger artikeln citerats så kan man anse att den har hög relevans.

Mikroorganismer bryter ner klopyralid

Forskarna undersökte nedbrytningen av klopyralid i jord med och utan organiskt material. De kom fram till att ämnet bröts ner i huvudsak av mikroorganismer och att nedbrytningen ökade i fuktig och varm jord med små mängder organiskt material. Nedbrytningen av klopyralid tog upp till ett år i jordar med mycket organiskt material och bara 1-2 månader i fuktig och varm jord med lägre halt organiskt material. Eftersom det i huvudsak är hobbyodlare och inte professionella odlare som haft problem med skador på plantorna så finns det troligen många samverkande faktorer som gjort att växterna tagit stor skada av de relativt små mängder av bekämpningsmedlet som fanns i näringsflaskorna. Men några av orsakerna kan, enligt denna studies resultat, vara att jorden var för kall när växterna planterades ut, att det var en torr jordyta eller det kan ha varit mycket organiskt material från stallgödsel eller kompost i jorden.

Kan EM Aktiv och bokashi göra skillnad?

Vad betyder det här då för oss som använder EM Aktiv och gör bokashi? Jo, EM Aktiv innehåller många olika mikroorganismer som är utvalda för sin förmåga att skapa växtnäring av nedbrutet organiskt material. Denna näring stärker växterna och de skapar i sin tur ämnen som gynnar mikroorganismernas tillväxt i jorden. När man vattnar jorden runt växterna med EM Aktiv så tillför man hela tiden aktiva mikroorganismer som gör växterna starka och tåliga, samt aktiverar andra mikroorganismer som finns i jorden. Därigenom skapas bättre förutsättningar för att olika typer av bekämpningsmedel bryts ner snabbt.

Organiskt material som matavfall, löv, ogräs, gräsklipp, spån och gödsel som fermenteras innehåller en stor och aktiv mikroflora redan efter två veckors fermentering med EM Aktiv, eMB Aktiv, EM Klar Aktiv eller bokashiströ. Näringen som frigjorts och syrorna som skapats under fermenteringen blir i sin tur viktig näring för andra gynnsamma mikroorganismer som finns i jorden. Så det fermenterade organiska materialet ger jorden ett mer aktivt och diversifierat mikroliv, som bättre bryter ner olika kemiska ämnen. När vi fermenterar med EM så skapar vi de bästa förutsättningarna för att det ska bli många olika mikroorganismer i jorden. Om man har haft oturen att förra året ha använt ett gödselmedel med vinass så kan resterna av klopyralid brytas ner på några månader istället för ett år om man vattnar jorden med EM Aktiv eller tillför något som fermenterats med EM.

Göra egen flytande växtnäring

Fermenterat nässelvatten som ska silas och spädas till växterna. De vita och platta flaken av jästsvamp på vätskeytan där en del växtdelar kommit upp visar att fermenteringen gått bra! Jästsvamp växer alltid till på ytor där det finns luft och näring.

Istället för att köpa flytande näring så kan man göra sin egen växtnäring. Lakvattnet från bokashihinken innehåller fosfor, kalium, en mindre mängd kväve, mineraler och spårämnen av viktiga mineraler. Om man vill ge växterna mer kväve kan man fermentera nässlor, kirskål eller vallört med EM Aktiv och rörsockermelass i vattenbad två veckor i en lufttät hink. Ta 1 dl EM Aktiv och 1 dl rörsockermelass till en 10 liters hink, fyll hinken med nässlor och lös upp rörsockermelassen i lite varmt vatten och tillsätt sen kallt vatten och sist EM Aktiv. Tyng ner växtdelarna med en sten eller en tallrik så de ligger under vattenytan. Låt stå utomhus, gärna i skuggan så det inte blir för varmt. Sila av växtdelarna, som kan grävas ner som bokashi, och späd vätskan 50-100 gånger när du vattnar ut den till växterna.
Man kan använda socker eller sirap istället för rörsockermelass. Men rörsockermelassen är den bästa näringen för alla de gynnsamma mikroorganismerna i EM och rörsockermelasss innehåller dessutom viktiga mineraler. Man kan också använda EM Klar Aktiv istället för EM Aktiv.

Organiskt bunden fast gödsel utan vinass

I vår webbutik på mikrojord.com kan man köpa MestBest, som är ett fullvärdigt organiskt bundet och luktfritt gödsel som passar alla växter. Det är gjort av bland annat maskkompost och restprodukter från rapsoljetillverkning. Tänk på att man kan minska mängden gödsel om man använder EM Aktiv regelbundet! Vattna ut EM Aktiv en gång i veckan så kan gödselmängden minskas med upp till 30 procent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.