Odla jordgubbar med EM och lakvatten

Jordgubbar i murarbalja

Jordgubbar är enkelt att odla med lakvatten från bokashihinken och EM. Jag har odlat jordgubbar med EM och bokashi i fem år nu, och EM gör alltid att det blir betydligt mindre mögel och en längre säsong. Jag använder inte så mycket kväverikt gödsel till just jordgubbar. Eftersom EM innehåller kvävefixerande bakterier så tycker jag att … Read more

Persikoträd kan beskäras på vårvintern

Fruktved persikoträd

I mars beskar jag alla persikoträd. Jag väntade till den värsta kylan var över, hoppas på det i alla fall, och sen penslade jag Trädvård med EM-Aktiv på snittytorna. Det har gått över förväntan, jag har sällan haft så mycket blommor på persikoträden. Även det äldsta Frost, som alltid blir mest sjukt av krussjuka, har … Read more

Sallad i bokashijord – direkt från jordfabrik

Sallad i bokashijord

Det blir bra jord av bokashi, så bra att det går att så direkt när jordfabriken är klar efter två veckor. Numera blandar jag oftast färdigfermenterad bokashi med lerjord från trädgården. Det blir förvånansvärt bra och bokashijorden blir helt suverän att så och plantera i. Vår tidigarebesvärliga lerjord har blivit härligt grovkornig och lättarbetad av EM-Aktiv kombinerad … Read more

Verkan av Effektiva Mikroorganismer

Verkan av Effektiva Mikroorganismer

Verkan av Effektiva Mikroorganismer kan man prata länge om. Här är en illustration som på ett enkelt visar hur växterna gynnas av det ökade mikrobiella livet i jorden och på växten. När vi vattnar ut EM på jorden eller sprayar EM på växterna så kan man se vissa förbättringar med en gång, medan andra tar mer tid. Det är främst … Read more

Litet växthus slipper mögel med EM

Sungold är en god tomat, här är en riktigt kraftig planta som inte toppats ännu.

Innan jag hittade EM var det nervöst att öppna växthuset på hösten. Om en tomatplanta fått mögel på en gren eller ett blad så gällde det att vara snabb och bära ut hinken ur växthuset. Det började ofta redan i augusti och blev värre för varje dag. I ett litet växthus på knappt 10 kvadratmeter smittar mögel … Read more

Inga sniglar i odlingen

Inga sniglar i odlingen, men det är ändå väldigt många sniglar i vår trädgård. De äter tistlar, maskrosor och andra ogräs, men ratar lök, kål och sallad som växer bredvid. Jag är inte säker på varför de gör så, men jag tänker fortsätta jordförbättra och gödsla som jag gjort i sommar. I år har jag bland annat jämfört fermenterad och komposterad … Read more

Äppelträdet Alice får bra skörd efter rotskada

Alice får friska äpplen med EM-Aktiv

EM-Aktiv och Terrafert Jord ger starka rötter snabbt Tänk så många fruktträd som kastas bort när sorkar skadat rötterna! Förra året skrev jag om äppelträdet Alice. Sorkarna åt upp rötterna under vintern och det var första gången som jag gav ett fruktträd en ny chans i en kruka. Numera kapar jag rotstumpen på alla sorkskadade träd och buskar och planterar … Read more

Potatisodling och jordförbättring med bokashiströ

Potatisodling i murarbalja

Igår satte vi potatis och nu är det tredje året som vi kombinerar potatisodling och jordförbättring. Den tidigare svårgrävda leran har fått lättgrävd kornig struktur tack vare EM, stenmjöl och biokol. Förut försökte vi med täckodling, men det blev för mycket sniglar och insekter, och leran förändrades inte alls. Vi försökte odla ovanpå den tunga leran, med köpt … Read more

Bokashi på hästgödsel

Bokashi på hästgödsel

Bokashi på hästgödsel Det finns ett företag i Österrike som gör ”Svart jord” utan torv, den innehåller istället fermenterad hästgödsel, biokol, stenmjöl och grönkompost. Det sägs att jorden är så näringsrik att exempelvis tomatplantor inte behöver någon annan näring på hela säsongen. Det är väldigt intressant, så jag funderade på hur jag skulle kunna göra egen fermenterad hästgödsel. Tyskarna har hållit på … Read more